Uitverkocht!

Maat L is uitverkocht

Bestellen kan nog steeds, maar je bestelling zal dan op een wachtlijst terecht komen. Heb je hier vragen over? Laat dan een bericht achter.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Privacybeleid

  Wie zijn we

  Homie Doghouses, gevestigd aan Parnaskruid 50, 3824 PH, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

  deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://www.homiedoghouses.com

  Parnaskruid 50, 3824 PH, Amersfoort

  0627299227

  Ruben Dorman is de Functionaris Gegevensbescherming van Homie Doghouses Hij/zij is te bereiken via rm_dorman@hotmail.com

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Homie Doghouses verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder

  vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam

  – Adresgegevens

  – Telefoonnummer

  – E-mailadres

  – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@homiedoghouses.com, dan

  verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Homie Doghouses verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling

  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  – Om goederen en diensten bij je af te leveren

  – Homie Doghouses verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Homie Doghouses neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

  hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Homie

  Doghouses) tussen zit. Homie Doghouses gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wij gebruiken Wix, Instagram, en Pinterest. En voor data:

  analytics van google. We gebruiken deze tools om te kunnen meten hoe ons bedrijf groeit. De verwachte gevolgen zijn dat wij het adres verzamelen bij een

  aankoop zodat we het product kunnen leveren. En eventueel een email adres voor een nieuwsbrief. Maar dit nooit zonder toestemming.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Homie Doghouses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij

  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 2 Jaar

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Homie Doghouses verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een

  wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Homie Doghouses gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein

  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

  noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw

  persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken

  van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een

  gespecificeerd verzoek naar info@homiedoghouses.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

  identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Homie Doghouses zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen

  vier weken, op jouw verzoek reageren. Homie Doghouses wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Homie Doghouses neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@homiedoghouses.com

  De elegante en functionele honden bench voor jou

  Volg ons
  Ig. Fb. Pi.